JorisR.be

JorisR.be

Code-Run-Beer-Repeat

Tips voor snellere SQL statements

Bij complexe sql queries kan het voorkomen dat deze heel veel tijd nodig hebben om uitgevoerd te geraken.  In dit artikel wil ik een paar zaken onder de aandacht brengen die de uitvoeringstijd drastisch kunnen doen dalen.


Output in SQL Server

15-3-2018 SQLServer ; Merge ; Output ;

Het output statement binnen SQL server laat toe om bij een insert/update/delete de waardes die gewijzigd zijn op te vragen en deze te hergebruiken binnen onze query.  Deze data kan je dan bijvoorbeeld gebruiken om nog een andere tabel op te vullen.
In deze post bekijken we een paar voorbeelden.