JorisR.be

JorisR.be

Code-Run-Beer-Repeat

Entity framework - Best Practices

Entity framework is een wonderlijke tool maar zorgt bij veel developers toch heel veel frustraties kwa performantie. En ja, de performantie van EF kan veel beter, maar de meeste oorzaken van snelheidsverlies liggen meestal toch in het niet correct gebruiken van EF.
Hier een paar zaken waar je best rekening mee houdt.


Tips voor snellere SQL statements

Bij complexe sql queries kan het voorkomen dat deze heel veel tijd nodig hebben om uitgevoerd te geraken.  In dit artikel wil ik een paar zaken onder de aandacht brengen die de uitvoeringstijd drastisch kunnen doen dalen.