JorisR.be

JorisR.be

Code-Run-Beer-Repeat

Entity framework - Best Practices

Entity framework is een wonderlijke tool maar zorgt bij veel developers toch heel veel frustraties kwa performantie. En ja, de performantie van EF kan veel beter, maar de meeste oorzaken van snelheidsverlies liggen meestal toch in het niet correct gebruiken van EF.
Hier een paar zaken waar je best rekening mee houdt.