JorisR.be

JorisR.be

Code-Run-Beer-Repeat

Entity framework - Best Practices

Entity framework is een wonderlijke tool maar zorgt bij veel developers toch heel veel frustraties kwa performantie. En ja, de performantie van EF kan veel beter, maar de meeste oorzaken van snelheidsverlies liggen meestal toch in het niet correct gebruiken van EF.
Hier een paar zaken waar je best rekening mee houdt.


Unit testing: to unit test or not to unit test?

8-11-2017 UnitTesting ; CSharp ;

Op de verschillende projecten waar ik aan gewerkt heb, was er telkens een andere opvatting over unit testing. Bij het ene project moest er minstens 70% code coverage zijn, bij het andere project werd er helemaal niets getest.

Maar meestal begint men volle moed om unit tests te schrijven en wordt dit na enkele dagen/weken/maanden stopgezet omdat er een deadline zit aan te komen en unit testing alleen maar tijd kost, en niets toevoegd aan het project.

Daarom deze post: Wat moet een unit test testen?